Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Call for paper: Nordisk kvinnehistorikermøte 2015

Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015.

 

Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet, nya empiriska, teoretiska och metodologiska horisonter, kritisk historia samt diskussioner om disciplinens framtid. Vad kan kvinno- och genushistoriska perspektiv bidra med – till historieämnena, till akademisk forskning mer generellt, och till samhället? Vilka framtida utmaningar och förändringar står fältet inför? En viktig diskussionspunkt under konferensen kommer också att vara de nordiska kvinno- och genushistorikermötenas framtid och frågan om framtida organiseringsformer inom det nordiska kvinno- och genushistorikerfältet.

 

Arrangörerna välkomnar alla förslag på papers och sessioner med koppling till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria. Förslag på sessioner med deltagare från olika nordiska länder kommer att prioriteras. Konferensspråk är de skandinaviska språken samt engelska.

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.

20. september 2014

Seminar om Busetnadshistorie for ei ny tid

Seminar om Busetnadshistorie for ei ny tid

Tid: 2.-3. oktober 2014

Stad: Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67, Leirvik, Stord

 

Stord kommune v/Lokalhistorisk prosjektgruppe og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) arrangerer 2. og 3. oktober seminar om Busetnadshistorie for ei ny tid.

Busetnadshistorie – gards- og ættesoge – fortel historia om kvart gardsområde (matrikkelgard/gardsnummer) og kvar bustad (bruk, tomt, husmannsplass) med tilhøyrande personopplysningar knytt til husstand eller familie frå dei eldste tider og gjerne heilt fram til i dag. Det siste hundreåret er det skrive busetnadshistorie for store delar av landet og nye bøker er på beddingen.

Seminaret vil setja søkjelyset på kjeldematerialet i ei elektronisk tid, koma med kritiske blikk på sjangeren, døme på bokprosjekt i seinare tid og dessutan innlegg om bygdebok på nett og Lokalhistoriewiki.

 

Program

 

Torsdag 2. oktober

 

1200    Lunsj

1300    Velkomen. Orientering om seminaret

1305    Egil Nysæter: Presentasjon av prosjektet ny busetnadssoge for Stord – Kjelder til busetnadssoge i ei elektronisk tid

1400    Gunnar Thorvaldsen: Historisk befolkningsregister

1500    Kaffipause

1530    Ståle Dyrvik: Kritisk blikk på busetnadssoga

1700    Slutt for dagen

1900    Middag

 

Fredag 3. oktober

 

0830    Nils Olav Østrem, Marta Gjernes, Kari Hempel: Busetnadshistorie i praksis – røynsler frå eigne prosjekt

1000    Chris Nyborg: Bygdebok på nett – Lokalhistoriewiki

1100    Knut Sprauten: Innleiing til diskusjon og oppsummering

1215    Lunsj

 

Informasjon og påmelding

 

Reise

Til Stord kjem du med bil/buss, båt og fly. Det er direkte flyrute frå Oslo kl. 0830, 1500 og 1800, og retur kl. 0700, 1330 og 1630. Bestilling: https://www.dat.dk/booking/

 

Overnatting og måltider

Enkeltrom inkludert lunsj torsdag, middag og frukost kr. 1895. Prisen for lunsj er kr. 295 og middag 435 kr. Betaling skjer direkte til hotellet. Innsjekk frå kl. 1500 og utsjekk før kl. 1200. Opplys om spesielle diettbehov.

 

Seminaravgift: 500 kr. Skal betalast til Norsk lokalhistorisk institutt, postboks 8045 Dep., 0031 Oslo, bankkontonummer: 7694.05.05433. Merk beløpet ”Stord”.

 

Påmelding: Bindande påmelding innan 17. september til:

E-post: nli@lokalhistorie.no

Postadresse: Norsk lokalhistorisk institutt, postboks 8045 Dep., 0031 Oslo.

Telefon: 22 92 51 30.

 

Kontaktpersonar, fagleg innhald: Stord: egilnysaeter@hotmail.com;  NLI: knut.sprauten@lokalhistorie.no

 

Hotellet sine tilbod til deltakarane:

 

1) Overnatting i enkeltrom

inkl. lunsj torsdag, kaffi, kaffimat, middag, frukost            1895,-

 

2) Utan overnatting:

Dagpakke (lunsj torsdag, kaffi, kaffimat)                            550,-

Dagpakke med middag                                                         985,-

 

Lunsj fredag kjem evt. i tillegg                                             295,-

 

 

2. september 2014

Teknologihistorisk konferanse Norsk Teknisk Museum 4 og / eller 5 september. Påmelding nå – ingen konferanseavgift.

Teknologihistorisk konferanse – Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum inviterer i anledning sitt 100-årsjubileum til en teknologihistorisk konferanse i september, på Teknisk museum på Kjelsås.

Vi har gleden av å presentere et program som på to dager presenterer flere av våre fremste historikere, spennende bokprosjekter og noen av våre viktigste industribedrifter. Sammen skal vi utforske historien og historiefaget, og undersøke hvilken verdi det kan ha å kjenne historien når man skal planlegge for fremtiden.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Tekna.

Dag 1: Teknologihistorie for fremtiden

Torsdag 4. september 2014

Første dag, torsdag 4. september, tar vi utgangspunkt i 1814 og Grunnlovsjubileet, og ser på noen store linjer i hvordan teknologisk utvikling og samfunnsutvikling har påvirket hverandre gjennom 200 år på ulike samfunnsområder som energi, industri og arbeidsliv, tele- og informasjonsteknologi.

Vi vil med utgangspunkt i historien vende blikket mot fremtiden, og få synspunkter fra noen av våre største industrisektorer på hvordan teknologihistoriske referanser og kunnskap kan gi grunnlag for strategiske valg for fremtidens næringsliv.

Se oppdatert info på Teknisk museums hjemmeside

Program 4. september:

Sted: Mesanin / utstillingshall, (2 etasje over resepsjonen)
12.00 Registrering og lunch, anledning til å se jubileumsutstillingen Ting – Teknologi og Demokrati
Sted: Auditorium, underetasje
13.00 Hans Weinberger, Museumsdirektør Norsk Teknisk Museum Velkommen.
13.10 Lise Lyngsnes Randeberg, President Tekna Fremtidens ingeniører og teknologer
13.30 Pål Nygård, historiker Ph.D.,

forsker 2 BI

Ingeniørenes historie viser vei til fremtidens ingeniører
14.00 Christine Myrvang, historiker Ph.D.,

forsker 2 BI

Kongsberg Våpenfabrikk – fortid, historie og historiebruk
14.30 Ronny Lie Vice President Corporate Communications Kongsberg Gruppen ASA First 200, Next 200
14.45 Pause  
15.00 Ketil G. Andersen, Førstekonservator

Norsk Teknisk Museum

Hydros 100-årsjubileum – ti år etter
15.30 Hans Erik Vatne, Teknologidirektør, Hydro

 

Historien har lært oss at teknologi er framtiden
15.45 Christine Snekkenes, rådgiver

NVE Museumsordningen

Den andre industrielle revolusjon – vannkraftens teknologiske sprang
16.10 Jan Bråten,

Spesialrådgiver teknologiutvikling, Statnett

Elektrisk historie – elektrisk fremtid
16.30 Eli Hall, Museumsdirektør Telemuseet Norsk telehistorie forandret

næringsliv og samfunnsliv

16.50 Kai Rosenberg, Informasjonsdirektør

Telenor Group

Telenors historie som

verdi på ulike markeder

17.15 Hans Weinberger, Museumsdirektør Norsk Teknisk Museum Avslutning med diskusjon: Teknologihistorie for fremtiden.
17.45 Slutt  

Påmelding torsdag 4. september:

Det er separat påmelding for konferansedagene.

Torsdag 4. september: Du kan melde deg på via Teknas konferansepåmeldingstjeneste: her. (https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=44068)

Konferansen er gratis, og arrangeres i samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum og Tekna.

Se oppdatert info på Teknisk museums hjemmeside

Dag 2: Teknologihistorie NÅ

Fredag 5. september

Fredag 5. september er konferanseprogrammet spesielt profilert for faghistorikere og andre som er interesserte i teknologihistorie. Teknologihistorie som fagfelt og disiplin i historiefaget har vært utøvd på mange plan og i ulike miljøer i Norge og internasjonalt.

Professor Håkon With Andersen vil i sitt innledningsforedrag gi noen overordnede perspektiver på utviklingen av teknologihistorie som fagfelt, og dele tanker feltets fremtid. Gjennom øvrig program og diskusjoner ønsker vi å belyse dette emnet videre i hyggelig samvær på Teknisk museum i vårt jubileumsår.

 

Program fredag 5. september:

Sted: Mesanin / utstillingshall, (2 etasje over resepsjonen)
12.00 Registrering og lunsj, anledning til å se jubileumsutstillingen Ting – Teknologi og Demokrati
Sted: Auditorium, underetasje
13.00 Museumsdirektør Hans Weinberger, Norsk Teknisk Museum Velkommen
13.10 Førstekonservator Ketil Gjølme Andersen, Norsk Teknisk Museum Norsk Teknisk Museum 1914: Teknologi på museum
13.30 Professor  Håkon With Andersen,  NTNU Institutt for historiske studier Teknologihistorie i fortid og fremtid (keynote)
14.15 Professor Kristin Asdal,   TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO Politikkens teknologier
14.45 Pause  
15.00 Professor Arne Kajser, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Teknologihistorie globalt.
15.30 Forsker I Lars Thue, BI Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Logistikkhistorie som teknologihistorie
16.00 Førstekonservator Olav Hamran,

Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum 1914-2014:  Forskningsambisjoner gjennom 100 år
16.30 Professor Kristine Bruland, UiO Tekniske organisasjoner og den norske kunnskapsøkonomien
17.00 Pause (Kaffe, frukt)
17.15 Museumsdirektør Hans Weinberger, Norsk Teknisk Museum Fremtiden for teknologihistorie. Oppsummering og avsluttende diskusjon
Sted: Foaje
18.00 Middag  

 

Påmelding fredag 5. september:

Det er separat påmelding for konferansedagene.

Vi har gleden av å invitere til gratis konferanse også fredag 5. september.

For dem som ønsker å delta på middag tar vi kostpris på kr. 250 for middag fra kl. 18 og utover kvelden, som vi håper mange vil delta på.

Påmelding: post@tekniskmuseum.no

Du kan også melde deg på via Teknas konferanseportal her

(https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=44069 )

For evt. spørsmål: Dag Andreassen, tlf. 22 79 60 09

 

Lørdag 6. september blir det 2 åpne foredrag for helgepublikum og en spesialomvisning i museet.

 

Med vennlig hilsen

Dag K. Andreassen

Seniorrådgiver, stab – prosjekt, program og sponsor

Tlf. 22796009 / 41420832

 

Teknisk museum 100 år 1914-2014

 

21. august 2014

Studietur i Kina for nordiske historikere 30.8.-10.9. 2015

Turen vil finne sted i forlengelse av 22nd International Congress of Historical Sciences, som vil finne sted i Jinan i dagene 23. – 29. august, 2015.

29 August
Transport fra hotellet til jernbanestasjonen. Tog fra Jinan til Zhengzhou D257 14:58 – 20:35 (eneste hurtigtog). Guide og sjåfør møter på stasjonen og tar dere direkte til middag på en lokal restaurant og videre for innsjekk på Xinhua Jiangguo Hotel ****

30 August
Enkel frokost på hotellet. Besøk til Zhengzhou museum og bymuren fra Shang-dynastiet. Lunsj og middag på egenhånd.

31 August
Frokost. Avreise med buss til Luoyang. Halvveis gjøres et stopp ved Shaolin tempelet, felles lunsj, og videre til Luoyang. Middag om kvelden er inkludert. Overnatting på Luoyang Grand Hotel ****

01 September
Frokost. Utsjekk av hotellet før besøk til Longmen-grottene av buddhistiske statuer. Grottene ligger like ved togstasjonen hvor høyhastighets toget til Xian går kl. 13:11. Ankomst kl. 14:59 hvor guide og sjåfør venter på stasjonen og kjører direkte til Hanyang Tomb museet (ca. 15min). Transfer til Xian Grand Metro Park Hotel**** for innsjekk. Resten av kvelden på egenhånd.

02 September
Frokost. Besøk til museet og Terrakottastatuene i øst. Lunsj. Den Lille villgås pagoden og basarene i det Muslimske området.  Resten av dagen på egenhånd.

Tilleggsprogram ;Tang Dynasty show og dumpling middag.  

03 September
Frokost. Utsjekk og transport til flyplassen for fly via Kunming til Shangri-La (Zhongdian).
Transport til hotellet i sentrum. Lunsj og middag på egenhånd.

04 September
Frokost. Dagen på egenhånd.

05 September
Frokost. Utsjekk og avreise med buss til Lijiang. Innsjekk på hotell i gamlebyen, Hexi courtyard Hotel ****. Lunsj og middag på egenhånd.

06 September
Frokost. Dagen på egenhånd.

07 September
Frokost. Utsjekk og transport til flyplassen for flyreise til Hangzhou. CA1914 08:25 – 12:00 (eneste direkte). På flyplassen venter ny sjåfør som kjører direkte til sentrum for felles lunsj. Deretter besøk til Lingying tempelet og Longjin te museum hvor det er mulighet for å smake den berømte teen. Middag på egenhånd.
Overnatting på The Best West Hotel ****

08 September
Frokost. Båttur på vakre West Lake med besøk til Xiayingzhou Island hvor det er mulig å leie sykkel for en sykkeltur langs elvebredden. Lunsj på Zhiwei restaurant kjent for lokal god mat. Tilbake til hotellet og resten av dagen på egenhånd. Overnatting i Hangzhou.

Tilleggsprogram ; Billetter til West Lake Impression show. Et spektakulært show i lys, lyd og farger som spilles på innsjøen.

09 September
Frokost. Tidlig avreise med buss fra Hangzhou til Shaoxing. En times båttur på kanalene i den gamle byen. Videre en times bussreise til Ningbo hvor vi kjører over broa mot Shanghai, verdens lengste hav bro. Lunsj underveis. Over broa og videre til Shanghai. Innsjekk på Marriott Puxi Courtyard Hotel. Felles middag om kvelden på en lokal restaurant nær The Bund.

10 September
Frokost. Programmet er slutt, transport til flyplass/ jernbanestasjon er inkludert.

Om du ønsker å se mer av Kina kan KinaReiser tilby program, www.kinaReiser.no  Be om tilbud.

 

Pris pr. person, kr. 19 595,- i del i dobbeltrom.

Inkludert i prisen ;
# Sightseeing program som beskrevet, inkl. inngangsbilletter
# Engelsktalende lokale guider møter i hver by og følger med på program.
# All transport, inkl. tog og flyreise nevnt i programmet.
Flyreise Xian-Zhongdian, Lijiang – Hangzhou, inkl. skatter og avgifter pr. juni 2014.
Togreise Jinan – Zhenzhou, Luoyang – Xian, hurtigtog, soft seat.
# Måltider som beskrevet
# Overnatting i dobbeltrom 12 netter på god turistklasse standard, sentral beliggenhet.
# Basis tips til guide og sjåfør
# Reiseleder fra Norge følger med på program som beskrevet.

Ikke inkludert ;
# Tilleggsprogram. Tang Dynasty show m/middag, Rmb 220 pr. person, West Lake Impression show, Rmb 280 pr. person
# Enkeltrom, 12 netter, kr. 3865,-.
# Flyreise til og fra Kina.
# Reise og avbestillingsforsikring

 

Forbehold om pris-/valuta endringer. Ingen reservasjoner er gjort foreløpig.

Programmet er foreløpig og kan bli endret. Det gis kr. 500,- i rabatt ved påmelding før 1. mars.

Kontakt Harald Bøckmann harald.bockman@sum.uio.no  for mer informasjon om turen.

21. august 2014

Rolf Strangers Kulturfond. Søknadsfrist 1. september.

Rolf Strangers kulturfond deler årlig ut midler for året 2014 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål:

 

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskning kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

 

Beløpet er begrenset til kr 35 000. Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, som gjerne trykkes i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

 

Søknad sendes innen 1. september 2014 til:

 

Rolf Strangers kulturfond,

Oslo Museum

Postboks 3078 Elisenberg

0207 Oslo

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70 eller til fondets leder Knut Sprauten telefon 22 92 51 39

20. august 2014

Ledig prosjektstilling ved HINT

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Avdeling for lærerutdanning

 

HiNT – Nærhet til kunnskap.
Nærhet, mot og raushet er verdier som underbygger visjonen og høgskolens profil som regional, praksisnær og digital høgskole.

 

HiNT har rundt 4000 studenter og 450 tilsatte på de fire studie- og arbeidsstedene Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Som regional høgskole
legger vi vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse, oppvekst og næring – med folkehelse som et overordnet og overbyggende perspektiv.

 

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert til studiestedet Levanger/Røstad. Det faglige miljøet består totalt av ca. 1200 studenter og 100 tilsatte.
Avdelingen tilbyr grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag, teater- og
skuespillerutdanning, mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap, faglærerutdanning i musikk, kroppsøving og andre fagtilbud som
årsstudier tilknyttet studieområdene.

Forskerstilling innen historie

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Avdeling for lærerutdanning, er det fra 1.10.2014 ledig 100 % midlertidig prosjektstilling som forsker
1108/1109 i historie i fire år. Vi søker etter en historiker med hovedfag/ master grad i historie eller tilsvarende.

 

Arbeidet vil bestå i å skrive Inderøy kommunes historie for perioden fra 1800-d.d. Vi søker etter en person med bred allmennhistorisk kunnskap og
god skriftlig framstillingsevne. Den som tilsettes skal bidra til å styrke fagmiljøet på HiNT.

 

Bakgrunnen for prosjektet er at Inderøy og Mosvik kommuner ble slått sammen i 2012. Det førte til et ønske om å studere den sammenslåtte
kommunens historie. Arbeidet skal resultere i et tobindsverk á 350-400 sider, totalt 700-800 sider. Tidsskillet mellom de to bindene settes rundt 1935.
Bøkene skal være ei bred allmennhistorie, rettet mot innbyggerne i Inderøy og andre med interesse for kommunens nære fortid. Det er ei faglig
målsetting å skape ei person-nær fortelling som ser historia nedenfra. Det er dessuten ønsket at økonomiske og sosiale forhold tillegges stor vekt i
framstillinga. For nærmere informasjon om de faglige sidene ved prosjektet, vises til kort forprosjekt som fås ved henvendelse til høgskolen.

Les resten av innlegget »

28. juni 2014

Årets prisvinnere

Tradisjonen tro delte HIFO ut sine to priser under Norske Historiedager som ble avholdt i Oslo i juni , samt publiseringsstipendet vi ved hjelp av midler fra Fritt Ord gir til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie hvert år.

 

HT-prisen

HT-pris 2014

Sverre Steen-prisen

Sverre Steen 2014

Fritt Ord-stipendet

Fritt Ord 2014

22. juni 2014

Meld deg på den 22. verdenshistorikerkongressen

Det er nå mulig å registrere seg som deltaker på den 22. verdenshistorikerkongressen!

Kongressen arrangeres ved Shandong University i Jinan, Kina, 23.-29. august 2015

 

http://www.ichschina2015.org/cms/dhxw/777.jhtml

13. juni 2014

Sakspapirene til Årsmøte

Sakspapirene til årsmøtet finner du her

 

 

10. juni 2014

Vinnere av Historiekonkurransen 2014

HIFOs historiekonkurransen “Min familie i historien” har satt ny deltakerrekord. I alt kom det inn hele 1221 bidrag. Juryen antar at historiekonkurransen dermed er den største kunnskapskonkurransen for ungdom i landet.

 

”Min familie i historien”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1. pris: Benedicte Samira Popkema, Hedemarken friskole, Hedmark.

Tittel: «Din til Døden tro hengivende Veninde, Anne J. Solberg»

 

2. pris: Marianne Falck, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Tyskerungen»

 

3. pris: Rakel Rønning Ramsdal, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Et barn, en by, en krig»

 

3. pris: Hanna Finnskog Nordby, Presterød ungdomsskole, Vestfold

Tittel: «Like barn leker best»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1. pris: Vebjørn Bredesen, Notodden videregående skole, Telemark

Tittel: «Mysteriet Brede Olsen»

 

2. pris: Andreas Iveland, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet»

 

3. pris: Espen Melling Hoy, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet»

 

Hederlig omtale

Arabhi Uthayakumaran, Stovner videregående skole, Oslo.

Tittel: «Tiden leger ingen sår»

 

Bertine Aase Dalhaug, Vennesla videregående skole, Vest-Agder.

Tittel: «En tuberkulosehistorie fra 1949»

 

”Min familie og arven etter 1814”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1.pris: Øyvind Villanger, Magnus Knutsen og Amund Christopher Klem Rønning, Fjell

ungdomsskule

Tittel: «Er det mulig å eksportere demokrati til et annet land ved bruk av makt?»

 

2.pris: Kristoffer Sosulski Moen, Hedemarken friskole

Tittel: «Wladyslaw Sosulski»

 

2. pris: Caroline Thommesen, Presterød ungdomsskole

Tittel: «En lang forlovelse – en krigsseilers historie»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1.pris: Vivel Cortez Fredriksen, Hartvig Nissen videregående skole.

Tittel: «Kunsten å balansere på en tynn line – en historie om overlevelse»
2. pris: Ingeborg Magrete Lianes, Spjelkavik videregående skole

Tittel: «En solskinnshistorie om integrering – muligheten til et bedre liv»

 

3. pris: Rikard Meyer Sandling, Bergens Handelsgymnasium

Tittel: «Arne Melkevik og nordsjøfarten»

 

Hederlig omtale

Josefine Paulsen, Runni ungdomsskole

Tittel: «Farmor og feminisme»

 

Les mer på Historiekonkurransen.no

 

 

 

4. juni 2014
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no