Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

HIFOs reisestipend

Det er nå mulig å søke på HIFOs reisestipend for 2017.

 

Reglement for tildeling av stipendet og søknadsskjema finner du her.

 

Søknadsskjema sendes til post@hifo.no, innen 18. november 2016.

10. oktober 2016

Postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske “borgerkriger” i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv» ved IAKH(UiO)

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO lyser ut en toårig postdoktorstilling innenfor prosjektet «Nordiske “borgerkriger” i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv».

 

For mer info om stillingen og søknadsprossessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1703627/62039?iso=no

 

For nærmere info om prosjektet: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/nordiske-borgerkriger-i-hoymiddelalderen/

7. oktober 2016

Over alle grenser: Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar

Lokalhistorisk institutt

 

Norsk lokalhistorisk institutt inviterer til jubileumsseminar 10.-11. november 2016.

 

For informasjon og påmelding, se http://www.lokalhistorie.no/seminarer/kommende-seminarer/nlis-jubileumsseminar

 

30. september 2016

Nordiske Historikermøde 2017

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøde på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. “Reformasjoner” – i alle deres mangfoldighet er hovedtemaet. Samtidig inviteres det til å delta med bidrag, som i videst mulig omfang er dekkende for historieforskningen i og omkring de nordiske landene. Hovedtalere er professor David Armitage, Harvard University, professor Lyndal Roper, University of Oxford, og professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Forslag kan sendes via historikermøtets hjemmeside: www.nhm.aau.dk. Deadline er 1. september 2016

 

17. august 2016

Rolf Strangers kulturfond

Ole Tobias Olsen Oslo Museum

 

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2016 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål. Søknadsfrist 1. september.

 

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskningen kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

 

Beløpet er begrenset oppad til kr 35 000. Arbeidet bør ha selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

 

Søknad sendes innen 1. september 2016 til:

Rolf Strangers kulturfond,

Oslo Museum, Postboks 3078 Elisenberg,

0207 Oslo

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70, eller til fondets leder Knut Sprauten, telefon 40 44 40 22.

 

Foto: Ole T. Olsen / Oslo Museum

 

15. august 2016

Innkalling til årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2016

Årsmøte i HIFO for 2016 blir avholdt ved Høgskulen i Volda fredag 17. juni kl. 17:30-19:00. Møtet skjer i sammenheng med arrangementet Norske Historiedager som foregår samme sted 17.-19. Juni.

 

Sted: BK 159 i Berte Kanutte-huset, Høgskulen i Volda

 

Dagsorden:

1. Konstituering og godkjenning av fullmakter, valg av møteleder og referenter
2. Årsmeldingene fra lokallagene
3. Årsmelding fra HIFO-styret
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og årsplan
6. Vedtaksforslag: Historisk Tidsskrift og åpen tilgang (OA)
7. Resolusjonsforslag om Arkivverkets omorganisering
8. Valg
9. Innkomne saker

 

Saksdokumentene til årsmøtet blir fortløpende lagt ut på HIFOs hjemmesider, https://hifo.b.uib.no/om-hifo/arsmelding/. Alle medlemmer av HIFO oppfordres til å møte. Medlemmer som ikke selv har anledning til å komme, kan i tråd med §6 i foreningens vedtekter gi fullmakt til et annet medlem til å opptre på vegne av seg. Hvert lokallag har anledning til å få dekket billigst reisemåte til årsmøte for én representant av HIFO sentralt.
1. juni 2016

hl senteret

 

Utlysning av engasjement som forsker på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer»

 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser ut et engasjement på to år som forsker og forfatter på prosjektet «Den økonomiske likvidasjonen av jødiske formuer». Forskeren skal gi en overordnet historisk framstilling av hele den økonomiske likvidasjonen, og også følge utviklingen inn i etterkrigstiden, fram til og med restitusjonsoppgjøret i 1997/1999. Prosjektet skal resultere i en forskningsbasert bok, skrevet for et allment publikum.

Les hele utlysningen på her.

 

http://www.hlsenteret.no/om/stillinger/

2. mai 2016

Norske historiedager 2016

NH2016

HIFO Nordvestlandet og historikermiljøet ved Høgskolen i Volda har gleden av å invitere til Norske Historiedager 17.-19. juni 2016.

 

Hovedtema i år er: “Opplysning, utdanning og skriftkultur”

 

Den faglige delen av konferansen vil foregå på Høgskolen i Volda. Den sosiale delen på Møre Folkehøgskole i Ørsta.

 

Påmelding skjer via hjemmesiden: https://www.deltager.no/norskehistoriedager2016

 

For mer informasjon om Norske Historikerdager 2016 sehttp://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016

 

For mer informasjon om hovedprogrammet se: http://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/norske-historiedagar-2016/hovudprogram

1. april 2016

Ledig stilling forfatter bind 2 Arendal by- og regionshistorie

Forfatter til bind 2 i bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023. Bind 2 (av 3) skal omfatte perioden 1723-1900.

 

Arbeidet skal påbegynnes i 2017 og være ferdig innen januar 2020.

 

Stillingsbeskrivelse
Arbeidet med bokprosjektet Arendal by- og regionshistorie 2023 startet opp i
2013 og planlegges fullført innen 2023. Det skal utgis 3 bind. Bind 1
omfatter perioden frem til 1723 og er under arbeid. Bind 2 skal ta for seg
historien fra 1723 frem til 1900. Vi tar sikte på å starte arbeidet i januar
2017. Bindet skal være ferdig fra forfatter innen januar 2020.
Det tas forbehold om fullfinansiering fra Arendal kommune.
Alle søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til
søknaden.

 

For mer info og søknadsskjema: https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=600630&SearchParamsMode=DEFAULT_ON&viewall=1&link_source_id=0

24. februar 2016

Nordisk Historikermøte 2017

 

148560_utzoncenter_aalborg

 

Fra 15.-18. august 2017 avholdes det 29. Nordiske Historikermøte på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark. Hovedarrangørene er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, Den Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité.

 

Hovedtema for Nordisk Historikermøte 2017 er:

Reformations:

Reshaping culture and environment

Deadline for å sende inn forslag til programmet er 1. september. Forslag kan sendes inn via sesjonsforslag.

 

 

21. januar 2016
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no