Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Ledig prosjektstilling ved HINT

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Avdeling for lærerutdanning

 

HiNT – Nærhet til kunnskap.
Nærhet, mot og raushet er verdier som underbygger visjonen og høgskolens profil som regional, praksisnær og digital høgskole.

 

HiNT har rundt 4000 studenter og 450 tilsatte på de fire studie- og arbeidsstedene Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Som regional høgskole
legger vi vekt på profesjonsutdanninger innenfor helse, oppvekst og næring – med folkehelse som et overordnet og overbyggende perspektiv.

 

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert til studiestedet Levanger/Røstad. Det faglige miljøet består totalt av ca. 1200 studenter og 100 tilsatte.
Avdelingen tilbyr grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag, teater- og
skuespillerutdanning, mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap, faglærerutdanning i musikk, kroppsøving og andre fagtilbud som
årsstudier tilknyttet studieområdene.

Forskerstilling innen historie

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Avdeling for lærerutdanning, er det fra 1.10.2014 ledig 100 % midlertidig prosjektstilling som forsker
1108/1109 i historie i fire år. Vi søker etter en historiker med hovedfag/ master grad i historie eller tilsvarende.

 

Arbeidet vil bestå i å skrive Inderøy kommunes historie for perioden fra 1800-d.d. Vi søker etter en person med bred allmennhistorisk kunnskap og
god skriftlig framstillingsevne. Den som tilsettes skal bidra til å styrke fagmiljøet på HiNT.

 

Bakgrunnen for prosjektet er at Inderøy og Mosvik kommuner ble slått sammen i 2012. Det førte til et ønske om å studere den sammenslåtte
kommunens historie. Arbeidet skal resultere i et tobindsverk á 350-400 sider, totalt 700-800 sider. Tidsskillet mellom de to bindene settes rundt 1935.
Bøkene skal være ei bred allmennhistorie, rettet mot innbyggerne i Inderøy og andre med interesse for kommunens nære fortid. Det er ei faglig
målsetting å skape ei person-nær fortelling som ser historia nedenfra. Det er dessuten ønsket at økonomiske og sosiale forhold tillegges stor vekt i
framstillinga. For nærmere informasjon om de faglige sidene ved prosjektet, vises til kort forprosjekt som fås ved henvendelse til høgskolen.

Les resten av innlegget »

28. juni 2014

Årets prisvinnere

Tradisjonen tro delte HIFO ut sine to priser under Norske Historiedager som ble avholdt i Oslo i juni , samt publiseringsstipendet vi ved hjelp av midler fra Fritt Ord gir til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie hvert år.

 

HT-prisen

HT-pris 2014

Sverre Steen-prisen

Sverre Steen 2014

Fritt Ord-stipendet

Fritt Ord 2014

22. juni 2014

Meld deg på den 22. verdenshistorikerkongressen

Det er nå mulig å registrere seg som deltaker på den 22. verdenshistorikerkongressen!

Kongressen arrangeres ved Shandong University i Jinan, Kina, 23.-29. august 2015

 

http://www.ichschina2015.org/cms/dhxw/777.jhtml

13. juni 2014

Sakspapirene til Årsmøte

Sakspapirene til årsmøtet finner du her

 

 

10. juni 2014

Vinnere av Historiekonkurransen 2014

HIFOs historiekonkurransen “Min familie i historien” har satt ny deltakerrekord. I alt kom det inn hele 1221 bidrag. Juryen antar at historiekonkurransen dermed er den største kunnskapskonkurransen for ungdom i landet.

 

”Min familie i historien”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1. pris: Benedicte Samira Popkema, Hedemarken friskole, Hedmark.

Tittel: «Din til Døden tro hengivende Veninde, Anne J. Solberg»

 

2. pris: Marianne Falck, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Tyskerungen»

 

3. pris: Rakel Rønning Ramsdal, Kråkerøy ungdomsskole, Østfold

Tittel: «Et barn, en by, en krig»

 

3. pris: Hanna Finnskog Nordby, Presterød ungdomsskole, Vestfold

Tittel: «Like barn leker best»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1. pris: Vebjørn Bredesen, Notodden videregående skole, Telemark

Tittel: «Mysteriet Brede Olsen»

 

2. pris: Andreas Iveland, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Utvandringen til USA på begynnelsen av 1900-tallet»

 

3. pris: Espen Melling Hoy, Vennesla videregående skole, Vest-Agder

Tittel: «Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet»

 

Hederlig omtale

Arabhi Uthayakumaran, Stovner videregående skole, Oslo.

Tittel: «Tiden leger ingen sår»

 

Bertine Aase Dalhaug, Vennesla videregående skole, Vest-Agder.

Tittel: «En tuberkulosehistorie fra 1949»

 

”Min familie og arven etter 1814”

Prisvinnere i ungdomsskolen

 1.pris: Øyvind Villanger, Magnus Knutsen og Amund Christopher Klem Rønning, Fjell

ungdomsskule

Tittel: «Er det mulig å eksportere demokrati til et annet land ved bruk av makt?»

 

2.pris: Kristoffer Sosulski Moen, Hedemarken friskole

Tittel: «Wladyslaw Sosulski»

 

2. pris: Caroline Thommesen, Presterød ungdomsskole

Tittel: «En lang forlovelse – en krigsseilers historie»

 

Prisvinnere i videregående skole

 1.pris: Vivel Cortez Fredriksen, Hartvig Nissen videregående skole.

Tittel: «Kunsten å balansere på en tynn line – en historie om overlevelse»
2. pris: Ingeborg Magrete Lianes, Spjelkavik videregående skole

Tittel: «En solskinnshistorie om integrering – muligheten til et bedre liv»

 

3. pris: Rikard Meyer Sandling, Bergens Handelsgymnasium

Tittel: «Arne Melkevik og nordsjøfarten»

 

Hederlig omtale

Josefine Paulsen, Runni ungdomsskole

Tittel: «Farmor og feminisme»

 

Les mer på Historiekonkurransen.no

 

 

 

4. juni 2014

Ledig stilling som generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie er paraplyorganisasjon for historie- og museumslagene i Norge og er landets største kulturvernbevegelse. Det finnes historielag over hele landet, og disse gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Historielagene gir ut hundrevis av publikasjoner, driver museer og samlinger og gjennomfører en mengde arrangementer overfor skoler og andre interesserte.  Landslaget for lokalhistorie gir ut fagtidsskriftet Heimen og Lokalhistorisk Magasin.

 

Generalsekretærens ansvarsområder

 • daglig drift og ledelse av organisasjonen og sekretariatet
 • økonomi- og budsjettansvar
 • kontakt med regional- og lokallagene
 • arbeide interessepolitisk overfor myndigheter
 • forberede og tilrettelegge saker til styret
 • delta i videreutvikling av organisasjonen
 • gjennomføring av kurs og seminarer
 • redaksjonelt arbeid
 • rapportere til styreleder og styret
 • representere organisasjonen, mediehåndtering

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner

 • høyere utdanning
 • administrativ erfaring
 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra frivillig organisasjon
 • evt. politisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • god økonomiforståelse
 • analytisk og evne til nytenkning

Egenskaper det vil bli lagt vekt på

 • jobbe selvstendig og målrettet
 • løsningsorientert
 • god gjennomføringsevne
 • motiverende
 • relasjonsbyggende
 • gode samarbeidsevner

Vi kan tilby deg

 • en spennende og meningsfylt jobb
 • varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikling innenfor et engasjerende fagfelt
 • fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
 • hyggelig arbeidssted i et historiefaglig miljø ved NTNU i Trondheim

 

Det må påregnes en del reising og deltakelse på arrangementer utover ordinær arbeidstid. Lønn etter avtale.

 

For ytterligere informasjon om stillingen,
kontakt Siv Randi Kolstad, tlf. 73 59 64 33, e-post. siv.r.kolstad@ntnu.no

 

Søknaden stiles til:

Siv Randi Kolstad
Landslaget for lokalhistorie
Institutt for Historiske fag, NTNU
7491 Trondheim

 

Søknadsfrist: 4.juni 2014

 

 

28. mai 2014

Årsmøte i HIFO 2014

HIFOs årsmøte skal foregå under Norske historiedager i Oslo

 

Dato: Fredag 20. juni

Tid: kl. 18-19

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

 

Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må være styret i hende innen fredag 9. mai.

For å melde inn saker til årsmøtet send epost til post@hifo.no

 

Dagsorden og sakspapirer vil foreligge to uker før møtet.

9. april 2014

Ledig prosjektstilling som bygdebokforfatter

 

Stor-Elvdal søker etter bygdebokforfatter i en 100 % prosjektstilling med varighet i fire år.

Arbeidsoppgavene innebærer å utarbeide og skrive bygdebok for Stor-Elvdal: Grend og slekt 2 og 3

 

Om Stor-Elvdal

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen har ca 2700 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning for alle aldersgrupper. I kommunen finnes videregående skole og på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Hedmark. Det er rikelig med muligheter til å delta i kulturelle aktiviteter blant annet i flerbrukshallen ”Storstua”. Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.

 

 

Link til annonse :

http://www.stor-elvdal.kommune.no/Ledigstilling/Sider/Bygdebokforfatter.aspx

 

Søknadsfrist 07.04.14

 

 

19. mars 2014

Feir grunnlovsjubileet i historietimen!

Minstemme.no har ressurser, oppgaver, videoer og konkurranser for historiefaget i forbindelse med grunnlovsjubileet. Innholdet er gratis og kvalitetssikret av lærere. Du kan sortere ressursene etter årstrinn, fag og kompetansemål, så det er enkelt å finne det du trenger til timen du planlegger.

 

Nettstedet er Kunnskapsdepartementets gave til norske barn og lærerne deres i forbindelse med stemmerettsjubileet i fjor og grunnlovsjubileet i år og er utviklet på Senter for IKT i utdanningen.

 

Min stemme

 

 

 

5. februar 2014

Norske Historiedager 2014 – program og påmelding

Det er nå åpnet for påmelding til Norske Historiedager 2014 – følg linken for info om program og påmelding :

www.hf.uio.no/historiedagene

 

3. februar 2014
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no