Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for norske historikere, og arbeider for norsk historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Årsmøte i HIFO 2014

HIFOs årsmøte skal foregå under Norske historiedager i Oslo

 

Dato: Fredag 20. juni

Tid: kl. 18-19

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

 

Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må være styret i hende innen fredag 9. mai.

For å melde inn saker til årsmøtet send epost til post@hifo.no

 

Dagsorden og sakspapirer vil foreligge to uker før møtet.

9. april 2014

Ledig prosjektstilling som bygdebokforfatter

 

Stor-Elvdal søker etter bygdebokforfatter i en 100 % prosjektstilling med varighet i fire år.

Arbeidsoppgavene innebærer å utarbeide og skrive bygdebok for Stor-Elvdal: Grend og slekt 2 og 3

 

Om Stor-Elvdal

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen har ca 2700 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning for alle aldersgrupper. I kommunen finnes videregående skole og på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Hedmark. Det er rikelig med muligheter til å delta i kulturelle aktiviteter blant annet i flerbrukshallen ”Storstua”. Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.

 

 

Link til annonse :

http://www.stor-elvdal.kommune.no/Ledigstilling/Sider/Bygdebokforfatter.aspx

 

Søknadsfrist 07.04.14

 

 

19. mars 2014

Feir grunnlovsjubileet i historietimen!

Minstemme.no har ressurser, oppgaver, videoer og konkurranser for historiefaget i forbindelse med grunnlovsjubileet. Innholdet er gratis og kvalitetssikret av lærere. Du kan sortere ressursene etter årstrinn, fag og kompetansemål, så det er enkelt å finne det du trenger til timen du planlegger.

 

Nettstedet er Kunnskapsdepartementets gave til norske barn og lærerne deres i forbindelse med stemmerettsjubileet i fjor og grunnlovsjubileet i år og er utviklet på Senter for IKT i utdanningen.

 

Min stemme

 

 

 

5. februar 2014

Norske Historiedager 2014 – program og påmelding

Det er nå åpnet for påmelding til Norske Historiedager 2014 – følg linken for info om program og påmelding :

www.hf.uio.no/historiedagene

 

3. februar 2014

Invitasjon til seminar om rådshistorien

Hvordan skrive forskningsrådenes historie? Les resten av innlegget »

16. januar 2014

Manuslokking: Historier om rom og romani: forholdet mellom majoritet og minoritet

 

Sesjon på Historikerdagene i Oslo 2014

Lørdag 21. juni 2014, kl. 11.30-13.30.

Undervisningsrom 2. Georg Sverdrups hus (UB)

Ansvarlig for sesjonen: Frank Meyer (frank.meyer@arbark.no)

 

Målet for sesjonen er å presentere og drøfte ny forskning om minoritetsgruppene rom og romani og deres forhold til majoriteten.

 

De to nasjonale minoritetene rom og romani, og dessuten de siste tiårenes nye innvandrere av rom, har ulik historie i Norge, men også betydelige fellestrekk. Det norske samfunnets kategorisering og forståelse av, rom og romani har til en viss grad vært med på å konstruere et nasjonalt «vi». Synet på de reisende har vært sentralt i utformingen av en rekke sosialpolitiske lover, blant annet Fattigforordningene på 1700-tallet og 1900-tallets løsgjengerlov samt ulik fremmedlovgivning. Dette er i liten grad belyst i norsk forskning.

 

Arrangørene ber interesserte om å sende inn forslag til bidrag innen 5. januar 2014 (frank.meyer@arbark.no). De skriftlige bidragene til sesjonen vil legges ut på Internett i forkant av sesjonen, slik at disse kan leses på forhånd og tida i sesjonen kan brukes til svært korte innledninger og mest mulig diskusjon.

 

Følgende bidrag er akseptert per 15.12.2013:

 

Anne Minken: Rom og romani – klasse og etnisitet

 

Johanne Bergkvist: «…omstrippende og mistænkelige Personer». Utforming og bruk av fattiglovgivning rettet mot romanifolk på 1700 og 1800-tallet.

 

Chalak Kaveh: Det norske politivesenet og de reisende 1900-1951.

 

Per Haave: Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930- til 1950-åra.

 

Frank Meyer: Mind the gap! Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992.

 


Om bidragsyterne

Johanne Bergkvist arbeider ved Oslo byarkiv blant annet som redaktør av tidsskrifet Tobias. Tidsskrift for oslohistorie og har publisert flere artikler om rom- og romanifolkets historie. Hun er en av initiativtakerne til dokumentasjonsprosjekt om norske romanifolk kalt Romanimanus rakrar avri! (Romanifolk snakker ut).

 

Per Haave er historiker og statsstipendiat tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, som gjesteforsker ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie. Han har blant annet utgitt Sterilisering av tatere 1934–1977. En historisk undersøkelse av lov og praksis (2000), og han er medlem i det regjeringsoppnevnte Tater-/romaniutvalget, som undersøker utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fram til i dag.

 

Chalak Kaveh er stipendiat i historie på UiO og skriver en doktoravhandling om politiet og påtalemyndighetenes anvendelse av lover og tiltak overfor rom/romani (sigøynere og tatere) i perioden 1900-1950. Kaveh er tidligere redaktør for folkemordtidsskrifriftet Etter Lemkin.

 

Frank Meyer, daglig leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, dr. phil. og dr. art., professor i flerkulturelle studier ved Høgskolen i Oslo 2003-2011, publiserte artikkelen «Sigøynerne jages som en fredløs kaste over hele Europa». Omtalen av rom (sigøynere) i Arbeiderbladet, Aftenposten og VG 1947-1992 i tidsskriftet Arbeiderhistorie 2013.

 

Anne Minken har levert et viktig bidrag til forskningen om norske reisende med doktorgraden Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, UiT 2009 (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3399/thesis.pdf?sequence=1).

 

 

18. desember 2013

Manuslokking – Verdenskrigen og Norge, 1914-1918

I 2014 er det hundre år siden utbruddet av første verdenskrig, selve ur-katastrofen i det Eric Hobsbawm har kalt ”ekstremismens tidsalder”. Det er i ettertid vanskelig å overvurdere de enorme konsekvensene av det samtiden kalte «den store krigen» hadde på samfunnet, og de endringene den avfødte på det kulturelle og politiske livet: det gjelder ikke bare for de krigførende maktene, men også for de nøytrale landene som ikke deltok direkte i krigshandlingene. Det siste er også et tema som i økende grad er blitt aktuelt i internasjonal historieskriving om konflikten.

Den norske historieskrivingen om første verdenskrig har mest handlet om nøytralitetspolitikk, handelsavtaler, dyrtid og torpederingen av den norske handelsflåten.  Dermed har man ofte oversett i hvor stor grad også Norge ble påvirket av konflikten. Dette handler på den ene siden om at gjennom den enorme strømmen av mennesker, informasjon, varer og tjenester som gikk gjennom norske havner var også Norge en slags slagmark. Og på den andre siden om at selv om den norske staten formelt sett var nøytral, deltok norske borgere, institusjoner og næringsliv på ulike måter i krigføringen. Og gjennom dem kan man også se krigens sosiale konsekvenser slå inn i Norge. Og ikke minst, krigen og krigsopplevelsen var noe som preget tidsånden og som var hovedtema i utallige avisforsider og personlige samtaler. Første verdenskrig var slik også en norsk tragedie.

En sesjon med dette som tema skal avholdes på de norske historiedager 2014, som arrangeres på Universitetet i Oslo 20.-22. juni. Til denne sesjonen inviterer vi nå interesserte kollegaer til å sende inn forslag til foredrag. Vi ser for oss bidrag som på en eller annen måte binder an til de tre temaene som er nevnt over, Norge som en «nøytral slagmark», norsk deltagelse i krigen på forskjellige måter og krigens innvirkning på norsk kultur, politikk og opinion, både under krigen og etter krigen. Men vi er selvsagt også åpne til bidrag som på annen måte tar for seg og tematiserer Norge under den første verdenskrig. Forslag kan sendes til en av de underskrevne.

Frist for forslag er 15.1 2014.

 

Nik. Brandal, Universitetet i Oslo

E-post: nikolai.brandal@iakh.uio.no

 

Eirik C. Brazier, Høgskolen i Telemark/European University Institute

E-post: eirik.brazier@hit.no

 

Ola Teige, Universitetet i Oslo

E-post: ola.teige@iakh.uio.no

 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene

 

16. desember 2013

CISH, Jinan Congress, call for papers

Dear colleagues,

 

The deadline for the answers to the call for papers or commentators for the different sessions of the Jinan Congress of 2015 is 31 December 2013, http://www.cish.org/congres/appels-CfP.html

 

- Site of the Congress. The Congress (23-29 August 2015) will be held in two huge hotels, the Shandong Hotel, the Jinan Nanjiao Hotel  (5 minutes walk between them),  maybe a third one will be needed  (15 minutes walk from the two others) : the Shungeng Hillview Hotel. They have all the needed infrastructures in matter of auditoria and conference rooms for the different sessions of the Congress.

 

- Accommodation. All the participants, or the majority of them, will find accommodation in these rather luxurious three hotels. Prices will be negotiated and moderate : between 50 and 100 euros per night, according to the size of the room (from large to very large)  ; people who will accept to be two by room will pay between 25 and 50 euros by night ; other hotels, cheaper, but more distant, will be available. It will be possible to book the rooms on the Jinan Congress website when it will be open (spring 2014).

 

- Transportation. During the two first days of the Congress, participants will find specific help in the Beijing airport, the Jinan airport and in the Beijing and Jinan railway stations. It takes 1 h 40 minutes from Beijing to Jinan (250 miles-400 km) by the high speed train. Price : about 80 euros for the round trip ticket. Train tickets may be booked online or by travel agencies (number of your passport needed). Taxi in Beijing, from the airport to the railway station : about 10 euros. Taxi in Jinan, from the railway station to the site of the Congress and the hotels : about 6-7 euros. Taxi fare inside Jinan : around 2-3 euros.

 

- Meals. Meal-boxes will be served during the Congress in dining rooms : 2-3 euros. There will be also other restaurants in the hotels.

 

- Excursions will be planned, especially to the Confucius temple and house (Qufu). The travel agencies offers (visits of Beijing, the Great Wall, and in the Shandong province, of Qufu, the Sacred Mountain, Tsing Tao – port and brewery -) will be put online on the Congress website.

 

- Registration fees will  be lower than in Amsterdam in 2010 : 130 euros if they are paid before the 1st of March 2015 and 200 euros afterwards. Organizers of sessions do not pay the fees.

 

- Financial support. Two solidarity accounts are planned :

 

. By the Chinese committee of organization in order to help participants coming from developing countries or from countries where the universities have difficulties to afford financial support :

 

200 participants will pay reduced fees : 50 euros

40 participants will have their air tickets paid

150 will have a free accommodation

. By the CISH (30 000 CFF or 24 000 euros) in order to help confirmed historians who would have difficulty to pay their travel or accommodation  expenses.

 

Participants needing a financial support must first have their proposal accepted by the organizer of one of the sessions of the Jinan Congress and then send their application to the CISH bureau (Robert Frank frank.robert9@gmail.com) who will dispatch them to the selection committees. Further informations will be coming on the timing of that selection process.

 

- The website ((http://www.ichschina2015.org) of the Jinan Congress will be open in March or April 2014 : participants will be able then to register, to pay their fees, to book their hotel rooms, train tickets, touristic excursions.

 

Jinan – pratical information

 

18. november 2013

Pressemelding om foreslått kutt i statsstøtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Den norske historiske forening stiller seg kritisk og uforstående til Solberg-regjeringens forslag om å kutte 2 millioner kroner i støtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark). Arbarks samlinger gir rike og nødvendige innblikk i Norges politiske, samfunnsmessige, økonomiske, internasjonale og kulturelle historie. Arbark er gratis og åpent for alle. Det er først og fremst studenter, forskere og forfatter utenfor Arbeiderpartiet og LO som er brukere av arkivets materiale. Materialet blir flittig brukt, senest blant annet i Tor Bomann-Larsens verk om kong Haakon, Mari Jonassens bok om Fernanda Nissen og Hallvard Notakers bind om Høyres historie.

 

Arbarks samlinger har nasjonal betydning (for eksempel befinner statsministrenes, LOs og partienes arkiver seg her) og ville blitt tatt vare på av Riksarkivet, dersom Arbark ikke fantes. Det vil si at staten hadde betalt 100 prosent av kostnadene for kartlegging, bevaring og formidling av materialet, i stedet for mellom 30 og 40 prosent slik situasjonen er i dag. Arkivene etter de borgerlige partiene og NHO oppbevares i Riksarkivet, det vil si at staten betaler 100 prosent av kostnadene ved dette. Slik sett er det arbeiderbevegelsen som frivillig overtar en viktig del av oppgavene til staten. Arbarks samlinger dokumenterer det sivile samfunnet som er underdokumentert ellers.

 

Et kutt på kr 2 mill. på statstilskuddet til Arbark, den største private arkivinstitusjonen i Norge, vil være alvorlig for driften. Det vil etter alt å dømme føre til nedbemanning, kortere åpningstider og lengre ventetid for publikum. Den norske historiske forening håper at Stortinget vil forandre på kutt-forslaget slik det er fremmet nå.

 

Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon.

14. november 2013

Ledig stilling som stipendiat eller postdoktor på feltet «Antisemittisme i dag» med fokus på Norge

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter lyser ut en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat eller postdoktor (fire år) med undervisningsplikt på feltet «Antisemittisme i dag» med fokus på Norge. Som oppfølging av antisemittismeundersøkelsen som HL-senteret gjennomførte i 2012, og for å styrke senterets forsknings- og undervisningskompetanse på feltet antisemittisme, har Kunnskaps-departementet tilført ressurser til stillingen. Les rapporten her.

Les resten av innlegget »

10. november 2013
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no