Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Norske Historiedager – påmelding

Husk å melde deg på Norske Historiedager i Stavanger!

Påmelding før 15. april gir lavere konferanseavgift. Link til påmelding: http://conventor.web123.no/UiS/Norskehistoriedager2015/index.cfm?pAction=Form

Nærmere informasjon om Historiedagenes program: http://www.uis.no/samfunn-og-naeringsliv/konferanser/norske-historiedager-2015/

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no