Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Norske historiedager 2017, Trondheim 23.-25. juni

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av den pågående historisk forskning. Både faglig og sosialt har konferansen en sentral posisjon innen historikerlauget.

 

Omveltninger: reform og revolusjon

I 2017 arrangeres Norske historiedager i Trondheim som et samarbeid mellom HIFO Trøndelag og Institutt for historiske studier, NTNU. Konferansen vil foregå over tre dager, 23.-25. juni. Temaet, Omveltninger: reform og revolusjon, henspiller på to dramatiske historiske hendelser som markeres dette året: at det er 500 år siden den protestantiske reformasjonen begynte og 100 år siden den russiske revolusjon. Med dette som ramme tar konferansen sikte på å belyse samfunnsomventligenens rolle i historien og historieskrivingen, samt politisk og religiøs konflikt som historisk utviklingskraft. Se detaljer om temaet her: https://www.ntnu.no/historiedager2017/sesjonslokking

 

Fristen for innlevering av sesjoner/abstract er 15. januar 2017.

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no