Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis med hovedansvar inn mot bachelor- og masterprogrammene i kulturminneforvaltning. Tiltredelse 1. august 2017.

 

Den ledige stillingen vil være én av seks stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra 2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi, museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier. Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer, og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en integrert del både på bachelor- og masternivå.

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/131516/foersteamanuensis-i-kulturminneforvaltning

 

Søknadsfrist: 08.01.17

 

Stengt for kommentarer.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no