Velkommen til HIFO
Velkommen til nettsidene til Den norske historiske forening (HIFO). HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og arbeider for historieforskning og historiefagets plass i samfunnet. Mer informasjon om de ulike arbeidsfeltene våre finner du her.

Arkiv for kategorien: ‘Uncategorized’

Engasjement som førstelektor/ førsteamanuensis/ høgskulelektor i moderne historie – st. nr. 20/2017

3. april 2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig eit engasjement på heiltid som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i moderne historie frå 1.8.2017 og fram til 31.7.2018.

 

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

 

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i nyare norsk og internasjonal historie. Søkarane bør ha mykje av forskinga si på 1900-talet, og ei fagleg orientering mot samtidshistorie (tida etter 1945) og samfunnsvitskaplege og /eller kulturhistoriske fag vil vere ein fordel. Søkarar må ha praktisk pedagogisk utdanning eller høgskule/universitetspedagogikk. Avdeling for samfunnsfag og historie legg stor vekt på studentaktive læringsformer.

 

For engasjement som førsteamanuensis i moderne historie blir det kravd norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet.

 

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/136185/engasjement-som-foerstelektor-foersteamanuensis-hoegskulelektor-i-moderne-historie-st-nr-20-2017

 

Søknadsfrist: 24. april 2017

 

hvologo_hoved_horisont_svart_digitalt

 

 

 

Påmelding Norske historiedager 23.-25. juni 2017

27. mars 2017

Norske historiedager 2017 finner sted i Trondheim 23.-25. juni 2017.

Påmeldingen er åpen, registrer deg før 15. april for å få “tidligpris”/”early bird”.

Direkte link til påmeldingsskjema: https://ntnu.eventsair.com/historiedager-2017/historiedager/Site/Register

 

 

HIFO inviterer også til å sende inn prosjekter for posterpresentasjon under Norske historiedager. Et abstract som beskriver prosjektet må sendes til komiteen innen 15. mai. Det vil bli vurdert av arrangementskomiteen, som deretter gir tilbakemelding på om abstractet aksepteres for posterpresentasjon.

 

 

Mer info, program og kontaktinfo for posterpresentasjonen finner du her:

https://www.ntnu.no/historiedager2017.

 

 

Manuslokking: “Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar”

15. mars 2017

Norsk selskap for 1700-tallsstudier har gleden av å kunngjøre årets konferanse for norske og nordiske 1700-tallsforskere den 31. august – 2. september på Ringve musikkmuseum i Trondheim.

 

Tema for konferansen er “Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar.” Frist for innsending av forslag til paper er 15. mai. Full utlysningstekst (call for papers) finner du her på norsk og engelsk.

 

Du finner også mer informasjon på Norsk selskap for 1700-tallsstudiers hjemmeside: http://www.1700-tallet.no/konferanse2017/

 

Selskapet håper også å få til en forskerskole for ph.d.- og masterstudenter i forkant av konferansen, onsdag 30. august. Kontakt dem gjerne på e-post 1700trondheim2017@ntnu.no om det er interesse for et slikt tilbud.

 

Påmelding Nordisk Historikermøte 2017

28. februar 2017

Det 29. Nordiske Historikermøtet avholdes 15.-18. august i Aalborg, Danmark.

 

Ønsker du “early bird”-pris er fristen for påmelding 1. mars(kl. 23.59).

 

Link til påmelding:

http://aalborg-convention.dk/reg/reg.php?conf=NHM2017&regstep=start

 

Mer info: http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nhm/

Ledige stillinger ved Høgskulen i Volda

13. februar 2017

hvologo_hoved_horisont_svart_digitalt

 

 

 

Førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie – st. nr. 5/2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig ei fast heiltids stilling som førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie frå 1.1.2018.

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i tidleg nytids norsk og internasjonal historie (ca. 1550-1870). Søkarar må ha praktisk pedagogisk utdanning eller høgskule/universitetspedagogikk. Avdeling for samfunnsfag og historie legg stor vekt på studentaktive læringsformer.

For stilling som førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie blir det kravd norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkarane bør ha hovudtyngda av forskinga si på 1600- og 1700-talet. Fagleg nettverk og personleg erfaring med utvikling av forskingsprosjekt er ein fordel.

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/133792/foersteamanuensis-i-tidleg-nytidshistorie-st-nr-5-2017

 

Søknadsfrist: 20. mars 2017

 

Høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie – st. nr. 4/2017

Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig eit engasjement i heil stilling som høgskulelektor/førstelektor/førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie frå 1.8.2017 til 31.7. 2018, med ei mogleg forlenging av engasjementet.

Historisk institutt tilbyr forutan emne på grunnnivå, skiftevis 15-studiepoengsemne på fordjupingsnivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte.

Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i tidleg nytids norsk og internasjonal historie (ca. 1550-1870).

For stilling som høgskulelektor blir det kravd mastergrad i historie, og for førsteamanuensis i historie norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapelege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkarane bør ha mykje av forskinga si på 1600- og 1700-talet.

Meir informasjon om stillinga og søknadsprosessen finn du her: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/133751/hoegskulelektor-foerstelektor-foersteamanuensis-i-tidleg-nytidshistorie-st-nr-4-2017

 

Søknadsfrist: 6. mars 2017.

Lederen har ordet: Historikeren 4/16

8. februar 2017

Det nærmer seg slutten av 2016, og en oppsummering av året som har gått for HIFO er nærliggende. Det har vært et aktivt år, og mye jeg kunne nevnt. Men, i et post-valg modus (og vi vet alle hvilket valg) føler jeg det er andre ting vi historikere skal fokusere på.

 

Mange føler de politiske hendelsene det siste året, og da spesielt Brexit og enda mere presidentvalget i USA, som urovekkende. Disse hendelsene har utspilt seg i land vi sammenligner oss med, dette er land vi føler at vi kjenner. Vi ser at sosiale forskjeller, økonomiske problemer og en økende polarisert befolkning skaper større gnisninger og gir grobunn for populisme og hat. Samtidig foregår det en forferdelig krig i Syria på femte året hvor menneskelig grusomhet og stormaktenes interesser gjør situasjonen uhyggelig.

 

Derfor, i en tid hvor dommedagsprofetier om utbruddet av den tredje verdenskrig blir fortalt våre barn, er det viktig at historikerne bruker rollen som formidler av kunnskap om tidligere tiders begivenheter. Even Lange benyttet denne rollen i et radiointervju på NRK. Det er grunn til å sammenligne våre dager med vanskelige tider i mellomkrigsårene, sa han, vi har levd i en «lykke-tid» de siste 30++ årene, og vi føler at det vi nå opplever etter finanskrisen i 2008 er tilbakeslag. Men det er ikke det samme som at resultatet vil bli det samme som i mellomkrigstiden. Å benytte historien som «beviser» på dommedagsprofetier er uriktig, og det er her det er viktig at historikeren kjenner sin rolle. Vi, som utdannede historikere, påpekte Lange, vet at det ikke er en lovmessighet at historien gjentar seg selv.

 

Imidlertid, vi ser at historikerens uavhengige rolle utfordres i mange land. Blant annet gjør Polens myndigheter alt de kan for å benekte at polakker deltok i jødeutryddelsen under andre verdenskrig, og HIFOs representant ble selv angrepet i Moskva ved en seremoni arrangert av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Angriperne, fra en nasjonalistisk ungdomsorganisasjon, protesterte mot «alternativ historie» som utfordret den offentlige sannheten.

 

Det er ubehagelig når nasjonal selvforståelse blir utfordret av ny kunnskap, og historiske fortellinger blir kritisert. Dette gjelder også Norge, og vi må selv tørre å reflektere over vår egen rolle og våre landsmenns fortolkninger. Nye generasjoner med historikere skal utfordre og provosere – på den måten får vi ny kunnskap som gir nye perspektiver på etablerte historiske teorier.

 

Jeg vil derfor ønske alle HIFOs medlemmer en god jul og et godt nytt år – et år hvor vi skal arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.

 

Marthe Hommestad
Desember 2016

 

Intervjuet med Even Lange og Hilde Sandvik var i Ytring på NRK Radio, 13.11.16.

Postdoktor i norsk og nordisk utdanningshistorie ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

19. januar 2017

Ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo lyses det ut en stilling som postdoktor i norsk/nordisk utdanningshistorie. Stillingen er knyttet til forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk.

 

Søknadsfrist: 17. februar 2017

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: http://uio.easycruit.com/vacancy/1753835/65785?iso=no

Søk HIFOs Fritt Ord-stipend

9. januar 2017

Har du levert masteroppgave i historie i 2016 og lyst til å nå ut i verden med forskningen din?

 

HIFOs Fritt Ord-stipend, et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform.

 

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie i 2016 og være medlem av foreningen. De som leverte oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

 

Søknad sendes til sekretær på post@hifo.no.

 

Eventuelle spørsmål kan også rettes mot denne adressen.

 

Retningslinjer for å søke på stipendet

For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie foregående år og være medlem av foreningen. De som leverer oppgaver i 2016 kan altså søke på 2017-stipendet.

Søknaden bør inneholde:

–         En kort oppsummering av oppgaven, eventuelt oppgavens hovedfunn.

–         Begrunnelse for å søke på stipendet.

–         Plan for publisering.

–         Vitnemål fra masterstudiet.

–         Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

 

Søknadsfrist er 1.februar 2017

 

Mer info: http://hifo.b.uib.no/om-hifo/priser-og-stipender/hifos-fritt-ord-stipend/

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning

5. desember 2016

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis med hovedansvar inn mot bachelor- og masterprogrammene i kulturminneforvaltning. Tiltredelse 1. august 2017.

 

Den ledige stillingen vil være én av seks stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra 2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi, museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier. Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer, og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en integrert del både på bachelor- og masternivå.

 

For mer info om stillingen og søknadsprosessen, se: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/131516/foersteamanuensis-i-kulturminneforvaltning

 

Søknadsfrist: 08.01.17

 

Call for proposals: Verdenskongress(ICSH/CISH)

5. desember 2016

Den neste verdenskongressen for historikere finner sted i Poznan i Polen 23.-29. august 2020. http://www.cish.org/index.php/en/2015/10/26/the-xxiiird-congress-poznan/

 

Frist for å sende inn forslag til sesjoner er allerede nå i januar 2017. Forslag om ulike typer sesjoner – Major Themes, Joint Sessions, Specialized Themes og Special Sessions/Round Tables ‒ må sendes via Den norske historiske forening, HIFO, som medlemsorganisasjon i International Committee of Historical Sciences (ICSH/CISH): post@hifo.no

 

Fellesnordiske forslag kan fremmes via den nordiske komiteen der HIFO er representert, Nordic History Studies Association, som nå er medlem i CISH.

 

Frist for å sende inn forslag til HIFO er mandag 9. januar 2017. Skjema for forslag finner du her. Skjemaet skal inneholde type sesjon, tittel på sesjon, navn på forslagstiller, samt en kort presentasjon på 5000 tegn. Vi oppfordrer herved til sesjonsforslag fra historikere i Norge – gjerne i samarbeid med nordiske og/eller andre internasjonale kolleger.

 

Se under for mer informasjon om formatene og prosessen videre fra CISHs sekretariat.

 

Only members of ICHS (national committees, affiliated international organizations, internal committees) are invited to send to the ICHS secretariat their proposals for themes in order to structure the Congress program.

 

The format of the sessions remains unchanged to this day, according to the resolutions of the General Assemblies:

 

  1. Major Themes (4): Sessions occupy one full day and the number of contributors must not exceed twelve persons ;

 

  1. Joint Sessions (around 30): They are convened by at least two organizations member of ICSH. They last three hours and gather six participants.

 

  1. Specialized Themes (around 20): They gather from six to eight contributors and last three hours;

 

  1. Special Sessions and Round Tables (around 20): The round table is a discussion of a substantial paper related to a major question and written by the convener of the session. The number of participants must not go beyond four (organizer not included) persons. The sessions last for three hours.

The proposals must clearly specify if they concern a major theme or other types of panels. It is important that the themes are sufficiently varied and innovative; concerning, if possible, several regions of the world brought in perspective, and that – for the major themes in particular – they include all the chronological periods. Further it is asked to pay attention to gender balance and generations when selecting participants.

The organizers must provide a short presentation (5,000 characters in Word format) of the theme of the session. It is recalled that the ICHS working languages are exclusively English, French and Spanish.

The selection committee of the ICHS will meet in Neuchâtel in the beginning of 2017 to prepare the draft of the Congress program. The selected proposals will be posted on the ICSH website: www.cish.org. As decided by the General Assembly in Amsterdam in 2010, all ICHS members will have a short time to send their reactions. Then, taking account of these reactions, the committee responsible for the preparation of the Congress program will establish a synthesis of proposals. This synthesis will be discussed at the General Assembly in Moscow at the end of September 2017. As far as the major themes are concerned, they will be chosen ultimately by the General Assembly from the list of proposals.

 

We remind that the ICSH board is authorized to propose to twin some sessions in case of similar themes. The member associations of ICHS are asked to keep the organizers informed of the evolution of the procedure. The latter must also inform those whose proposals have been rejected.

 

After the vote of the General Assembly, organizers whose sessions have been accepted will have the responsibility of organizing their panel and recruit their contributors. Modalities will be sent by the ICHS board at the end of 2017. According to the decision taken at the last full board meeting, a second call for proposals will eventually be sent in order to ask for new themes or to complete some panels.

 

The following innovations will be introduced in Poznań:

 

– Poster sessions will be held in cooperation with the Polish organizers.

 

– The ceremony of the international Award for History ICSH/Jaeger- LeCoultre will take place on Wednesday evening.

 

– “Research Forum” meetings between universities, research centers and PhDs (stands and conferences) will be organized. It is important that the ICHS takes the initiative of an academic professional meeting that will allow young scholars to learn about career opportunities and new perspectives of research. For universities, this will be an opportunity to present their work program.

 

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontakt: post@hifo.no